Dette website anvender cookies til indsamling af statistik. Læs mere.
logo

Strukturændringer i indkøbsforeningen DBR-KØB

I mere end 30 år har Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, forkortet DBR, drevet egen indkøbsforening under navnet DBR-KØB. Formålet med foreningen er at skabe bedre indkøbsbetingelser for de frie værksteder som er medlem af foreningen, pt. ca. 900. DBR-KØB har i mange år importeret og distribueret varer fra eget lager, men der har også i høj grad være tale om stærke samhandelsaftaler med de bedste af branchens danske leverandører. 
 
Den danske autobranche har igennem de seneste år været under stor og hastig forandring med stadig større krav til logistik og serviceprodukter fra værkstederne. Disse ændringer har gjort det nødvendigt for indkøbsforeningen DBR-KØB at omlægge strategien, for også i fremtiden at være en attraktiv indkøbsforening for medlemmer af DBR. Det er vigtigt, at vi konstant tilpasser os de krav og behov vore medlemmer har, udtaler salgs- og indkøbschef Niels Bork. Vi er helt afhængige af, at medlemmerne bakker op om de tiltag, vi laver, og ikke mindst de aftaler vi indgår med leverandørerne, fortsætter Niels Bork.
 
Markedet domineres i dag af færre, men større internationalt ejede leverandører, som tilbyder levering mange gange om dagen. Ingen tvivl om, at dette set up fordyrer produkterne, idet lager- og især transportomkostningerne skal tjenes ind igen, siger Niels Bork. Det er derfor vigtigere end nogensinde,
at de frie værksteder har et fælles indkøbsorgan, som konstant arbejder for de bedste indkøbsbetingelser for sine medlemmer.
 
Denne ændring af markedssituationen er årsag til, at DBR-KØB nu lægger en ny strategi for fremtiden. Vores fokus vil fremover i højere grad være rettet mod samhandelsaftaler, hvor leverandøren leverer sine produkter direkte til vores medlemmer, men stadig fakturerer via DBR-KØB. På denne måde kan vi tilbyde vores medlemmer et meget bredt program, uden at medlemmerne skal holde styr på fakturaer mange steder fra. Vi vil fortsat kunne levere stort set de samme produkter som i dag, dog vil levering ikke længere ske fra eget lager, men direkte leveret fra leverandørerne eller en logistik partner. Lidt på samme måde som man kender det fra web butikker som f.eks. wupti.com.
 
Vi vil fremover primært markedsføre vore produkter via en lukket webshop, hvor det kun bliver vore medlemmer, der har adgang. Til dette formål har DBR-KØB netop påbegyndt udviklingen af en helt ny webside, der vil give os nogle fantastiske muligheder for direkte markedsføring og kampagner. Medlemmerne får også mulighed for at bestille varerne et sted, uanset hvilken leverandør, der afsender varerne. Det vil sige bestilling et sted, og alene 1 samlet faktura, hvilket giver bedre overblik og en tidsbesparelse for medlemmerne.
 
Desværre betyder den nye strategi også, at vi må tage afsked med 4 dygtige og loyale medarbejdere medio 2010. Vi vil fra DBR-KØB’s side medvirke til at hjælpe disse medarbejdere videre. Vi er sikre på,
at der er nogle aktører i branchen, der kan se det store potentiale i en medarbejder, der har et indgående kendskab, først og fremmest til vores 900 medlemmer, men også til autobranchen generelt.
 
Yderligere spørgsmål vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til salgs- og indkøbschef Niels Bork på  tlf. 40436616, eller til direktør Erik S. Rasmussen på 40414399.