Dette website anvender cookies til indsamling af statistik. Læs mere.
logo

V-medlem tager forbehold mod finanslovsaftale

Marion_Pedersen_MF_ok_1Venstrepolitikeren Marion Pedersen, overvejer sin stilling til lovforslag om nye reparationsgrænser. “Løftebrud”, kalder automekanikerne forslaget.

Forslaget om at nedsætte grænsen for, hvornår en bil er totalskadet efter en færdselsskade, savner så megen logik, at Venstres folketingsmedlem, Marion Pedersen, overvejer at stemme imod forslaget i folketingssalen. Det sker, efter at den knap 2.000 medlemmer store brancheforening for autoværksteder, Dansk Bilbrancheråd, har påvist, at forslaget virker stik imod alle hensigter.
 
»Rigtig meget tyder på, at forslaget mere skader end gavner – både miljømæssigt og samfundsøkonomisk. Så er det da hovedløst at gennemføre det,« siger Marion Pedersen.
Brancheforeningen Dansk Bilbrancheråd påpeger, at forslaget foruden at medføre tab af ca. 1.000 arbejdspladser virker stik imod sin hensigt om at fremme udbredelsen af miljøvenlige biler.
 Erik_S_Rasmussen_ok_1
»En nedsættelse af grænsen for, hvornår en bil betragtes som totalskadet, betyder, at relativt nye, miljøskånsomme biler må smides på skrotpladsen, fordi der skal desto mindre til, førend reparationsgrænsen nås. Har forslaget til hensigt at fremme udbredelsen af miljøvenlige biler, er det herudover helt ude i skoven at forhøje den såkaldte bagatelgrænse fra 15.000 til 25.000 kroner. Det vil kun medføre, at et større antal helt gamle, miljøforurenende biler klarer frisag,« siger direktør i DBR, Erik S. Rasmussen, der tilføjer, at det næppe er samfundsmæssigt rentabelt, når der flyttes arbejdspladser fra danske autovirksomheder til bilfabrikker på den anden side af jordkloden.
»Men værst er næsten, at der er tale om et eklatant løftebrud fra de selvsamme partier, der – inden de kom i regering – tværtimod lovede helt at afskaffe reglerne om reparationsgrænser,« fortsætter Erik S. Rasmussen, der udtrykker lettelse over at møde forståelse hos et Venstre-folketingsmedlem, der i øvrigt selv driver selvstændig autovirksomhed.
 
FAKTA:
Som led i finanslovsaftalen mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er foreslået, at grænsen for, hvornår en bil må repareres efter en færdselsskade uden, at der skal betales registreringsafgift på ny, reduceres fra 75 til 65 procent af bilens handelsværdi. Udgør skaden mellem 55 og 65 procent af handelsværdien er forsikringsselskaberne forpligtet til at tilbyde kontanterstatning. Denne procentsats har hidtil været 65 procent.
Endvidere foreslås i finanslovsaftalen, at den såkaldte bagatelgrænse forhøjes fra 15.000 til 25.000 kroner. Bagatelgrænsen indebærer, at der ikke skal tages stilling til, hvorvidt bilen er totalskadet, hvis reparationen af skaden ligger på eller under grænsen.
 
Yderligere om denne pressemeddelelse:
direktør Erik S. Rasmussen, autoværkstedernes brancheforening (DBR)
på telefon , eller MF Marion Pedersen, telefon .
 
Billeder i høj opløsning til pressebrug:
Direktør for DBR, Autobranchen for de frie værksteder, DBR, Erik S. Rasmussen
Venstre politiker, MF, Marion Pedersen