Dette website anvender cookies til indsamling af statistik. Læs mere.
logo

 

Relancering af værkstedskæden Din Bilpartner

DBR’s værkstedskæde, Din Bilpartner, indgår samarbejde med FTZ

og står over for store forandringer i fremtiden.

 

Værkstedskæden, Din Bilpartner, blev etableret for 24 år siden af stærke kræfter i
Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (DBR). Kædesammenslutningen var
det første egentlige kædekoncept i Danmark inden for autobranchen. Mange af de
succesfulde værkstedskæder vi ser i dag, er opbygget efter de principper og den
struktur, som disse fremsynede mennesker i DBR etablerede i 1985.
 
Siden er der sket mangt og meget i Din Bilpartner, som altid har haft den strategi at
være lidt foran de øvrige danske frie værksteder. Der hersker ingen tvivl om, at Din
Bilpartner gennem årene har været med til at løfte standarden i hele den frie del af
autobranchen.
 
Det har dog kostet dyrt på antallet af kædemedlemmer at være den eneste frie og
uafhængige værkstedskæde i Danmark. Kæden var i sine velmagtsdage oppe på ca.
100 kædemedlemmer, men i dag består kæden alene af 22 værksteder. Set i lyset
heraf foretog arbejdsgruppen i Din Bilpartner en grundig og detaljeret sondering i
markedet blandt flere potentielle samarbejdspartnere med henblik på et tættere
samarbejde. På et fællesmøde den 22. april i Odense blev det besluttet at indgå et
endeligt og forpligtende samarbejde med autogrossisten FTZ Autodele & Værktøj
A/S, der således fra den 1. juni 2009 står for den fremtidige kædedrift. Beslutningen
om at overdrage kæden til FTZ blev vedtaget enstemmigt i medlemskredsen.
 
”Det er vemodigt i ”DBR-familien” at skulle sige farvel til værkstedskæden Din
Bilpartner, men vi er alle overbeviste om, at kæden får en meget spændende og lys
fremtid under FTZ´s ”vinger” - en mulighed den fritstående kæde aldrig ville kunne
få. Vi i DBR ønsker Din Bilpartner al mulig held og lykke i fremtiden og hylder den
kloge og historiske beslutning, kædemedlemmerne har taget”, oplyser direktør Erik S.
Rasmussen fra DBR.
 
Fra FTZ´s side oplyses det, at navnet Din Bilpartner føres videre. ”Det er helt
naturligt, og vi er både glade og stolte over, at vi er valgt som fremtidig
samarbejdspartner”, udtaler Leif Larsen, vicedirektør i FTZ Autodele & Værktøj, og
fortsætter: ”Vi glæder os til at være med til at relancere Din Bilpartner. I den
kommende periode skal vi sammen med de bestående medlemmer skabe det ”nye”
Din Bilpartner. Vi har allerede ansat Eske Glad som ny kædekonsulent og Dennis
Henriksen som marketingmedarbejder. Begge med stor erfaring inden for
autobranchen.”
 
Leif Larsen pointerer, at selvom de personalemæssige ressourcer allerede er klar, skal
de mange idéer, som både medlemmerne og FTZ har, meget hurtigt konkretiseres.
”Der er stor interesse for værkstedskæder over hele landet, og selvom produktpaletten
allerede i dag er meget bred, udbygges den hele tiden. Blandt de store fokusområder
er markedsføring, efteruddannelse og erhvervssalg. Vi vil sammen med
medlemmerne i Din Bilpartner arbejde på at fastholde den tilgang af kunder,
værkstederne oplever for øjeblikket”, fastslår Leif Larsen.
 
Der oprettes et nyt selskab, hvor medlemmerne ved deltagelse i bestyrelsen og et
større fokuspanel skal bidrage til strategien og udviklingen. ”Kæden har et rigtig godt
fundament, som blot skal forstærkes og udbygges. Det nuværende medlemstal skal
forøges, så kæden bliver mere landsdækkende og stærkere”, udtaler Leif Larsen, som
samtidig skal være bestyrelsesformand for det nye selskab. ”Vi er meget ambitiøse og
tror på, at vi efter det første hele driftsår når op på 75 medlemmer. De nye
medlemmer skal komme fra værksteder, som i dag ikke deltager i kædedrift, men vi
vil også se en tilgang af medlemmer fra andre kæder. Vores langsigtede mål er, at
kæden skal tælle helt op mod 200 medlemmer”, fortsætter Leif Larsen.
 
”Vi glæder os til at komme i gang, men lige nu må alle væbne sig lidt med
tålmodighed. Vi skal nok arbejde hurtigt og effektivt, men ”blækket er altså knap
tørt”, og det vigtigste lige nu er at have respekt for, at medlemmerne skal samles og
høres, inden vi sammen ”kører derud af”. En stor fælles fremtid venter!”, slutter Leif
Larsen.
 
Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til vicedirektør i FTZ, Leif Larsen,
på tlf. 21210963, eller til direktør Erik S. Rasmussen, DBR, på tlf. 40414399.