Dette website anvender cookies til indsamling af statistik. Læs mere.
logo

INTET MINDRE END EN KATASTROFE FOR AUTOBRANCHEN……………….

FINANSLOVSAFTALE FRA I AFTES…………….. REPARATIONSGRÆNSEN NEDSÆTTES!!!

Autobranchen fik en brat opvågning her til morgen, idet det blev kendt, at finanslovspartierne som en del af den nye finanslov vil nedsætte reparationsgrænsen fra i dag 75 % til fremover "kun" at være 65 %.

 

Det betyder helt konkret, at biler, hvis trafikskade overstiger en værdi udgørende 65 % af bilens værdi, fremover smides på lossepladsen. I autobranchen synes vi, at 75 % - grænsen i forvejen er alt for lav, hvorfor vi ganske enkelt ikke kan acceptere en ny grænse på blot 65 % af bilens værdi.

 

I dag er bilerne sammensat af forholdsvise kostbare enkelt komponenter, således at grænsen på 65 % meget hurtigt nås. Hvis bilen blot har nogle få år på bagen, skal der alene ganske få skadede komponenter til, førend hele bilen ryger i skrotbunken.

 

Når ellers gode biler smides i skrotbunken så tidligt i livscyklussen, smitter det negativt af på mange områder, som brancheorganisationens for værksteder, DBR, her vil gøre opmærksom på.

Væsentlig ekstra miljøbelastning 

Det siger sig selv, at der bliver tale om en væsentlig ekstra miljøbelastning globalt, når vi smider gode biler væk for dernæst at producere nye biler i det fjerne udland, der så efterfølgende skal transporteres den lange vej til Danmark. Det skader det globale miljø og misbruger råstofferne helt unødvendigt.

 

Når der skal importeres masser af nye biler, vil det også smitte negativt af på handelsbalancen til skade for dansk økonomi, og når finanslovspartierne beregner et provenu på 120 mio. er der ikke taget højde for skadesvirkninger på handelsbalancen.

Så til den langt mere alvorlige

Aktuelt vil i alt ca. 4000 danske autoværksteder, hvis forslaget bliver endeligt vedtaget, få en ikke ubetydelig nedgang i arbejdsmængden på værkstederne. Det vil helt sikkert betyde masseopsigelser i branchen, og dermed en væsentlig større arbejdsløshed blandt mekanikersvende. På lærlinge-/praktik-siden vil der i et i forvejen sløjt indtag, ske en væsentlig reduktion i optaget af nye lærlinge/elever. Det virker grænsende til komisk, at regeringen med den ene hånd netop har vedtaget at forhøje lærlinge tilskuddet til 70.000 kr. fordi der går tusindvis af unge rundt uden praktikplads, og nu med den anden hånd berøver autobranchen for kunne ansætte flere elever/lærlinge. På brancheorganisationens vegne kan vi ikke kraftigt nok opfordre de ansvarlige politikere til ikke at undervurdere lovforslaget betydning i relation til arbejdspladser, og praktikpladser for de unge.

Helt uacceptabelt 

Helt uacceptabelt er det også, at forsikringsselskaberne skal pålægges kontanterstatning allerede ved en skadesprocent på 55 %. Det vil få bilforsikringerne til at stige væsentligt i pris på en i forvejen brandbeskattet gruppe, bilejerne. Regeringen har tidligere hyldet mobiliteten som vigtig i det danske samfund, men nu bliver det endnu dyrere at drifte, en i forvejen, alt for dyr bil, igen til skade for samfundet generelt.

 

Forslaget, om det bliver en realitet, vil således gå urimelig hårdt ud over bilejerne, autoværkstederne, samt mekanikersvende og lærlinge, der for sidst nævnte i langt større tal må vænne sig til arbejdsløshed.

 

Finanspartiernes argument om, at formålet med forslaget er at få flere såkaldte miljørigtige biler på vejene er helt hen i hampen, alene af den grund, at det jo ikke kun er de mindre miljøvenlige biler, der kommer i færdselsuheld. Logisk set har de lidt ældre biler et meget lavt årligt kørselsbehov, og dermed er risikoen, eller chancen som regeringen nok vil sige, betydelig mindre for at disse biler bliver involveret i et færdselsuheld, og dermed kan smides væk.

 

Henvendelse vedrørende ovennævnte pressemeddelelse kan ske til direktør Erik S. Rasmussen, DBR, på 4041 4399 eller e-mail; esr@cad.dk.